Хүний нөөц

Монголын үндэсний тэргүүлэх группуудын нэг болох Макс Групп нь бизнесийн олон салбарт 25 жил амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 гаруй охин компанитай, 2000 гаруй ажилтантай байгууллага юм.

Анкет авах сүүлийн хугацаа:
2015-03-13
Салбар хариуцсан менежер
Байгууллага: Макс Хүнс ХХК
Анкет авах сүүлийн хугацаа:
2015-04-17