МАКС СУПЕРМАРКЕТ

1998 онд байгуулагдсан Макс Супермаркет болМонгол Улсын анхны сүлжээ дэлгүүрүүдийн нэг юм. Өдгөө Улаанбаатар хотод найман салбартай үйл ажиллагаа явуулж байна