ХУДАЛДАН АВАЛТ

“Макс групп” компанийн худалдан авалт хангамжийн алба нь группийн нийт худалдан авалтын хяналт, үйл ажиллагааны тасралтгүй хэвийн байдлыг бараа материал ажил үйлчилгээгээр хангах үндсэн үүрэгтэй юм. Бид чанартай бараа материалыг өрсөлдөхүйц үнээр тасралтгүй нийлүүлэх найдвартай ханган нийлүүлэгчийг худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу сонгон шалгаруулж авахдаа үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих эх орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмэрээ оруулахыг эрхэм болгон ажилладаг. Бид шудрага өрсөлдөөнт зах зээлийг бий болгохын тулд боломжит нийлүүлэгчдийг ижил шалгуураар дүгнэж, сонголт хийнэ. Бидэнтэй хамтарч ажиллах эсвэл ямар нэг санал гомдол байгаа бол

ЁС ЗҮЙ, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Ёс зүй

Макс групп компани болон нийт ажилчид албан хаагчид бид хүндлэл, ёс зүйтэй, хариуцлагатай хамтын ажиллагааг эрхэм болгон ажилдаг ба нийлүүлэгч, бизнесийн хамтрагчдаасаа шаардах бидний хүлээлт мөн адил байх юм.

Авлига хээл хахуул

Ханган нийлүүлэгч нь санаатай болон санамсаргүйгээр хээл хахууль өгөх, хээл хахуул өгөх гэж оролдох зэрэгт Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Авилгын эсрэг хууль, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэнэ. Мөн Макс группийн Худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журамд зааснаар хамтран ажиллах боломжгүй болно.

Аюулгүй ажиллагаа

Ханган нийлүүлэгч нь эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа байгаль орчин, техникийн шаардлагуудыг хангаж ажиллах ба бараа ханган нийлүүлэх бүхий л процесст аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг баримтлан ажиллана.

Үүрэг хариуцлага

Ханган нийлүүлэгч нь  өөрсдийн ажилчид болон хүрээлэн буй орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсартайгаар биелүүлж Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу  үйл ажиллагаа явуулдаг байх.

Байгаль орчин

Харилцагч байгууллагууд мөн байгаль дэлхийд ээлтэй бүс нутгийнхаа байгаль орчны үнэ цэнийг ойлгодог, байгальд хор нөлөө ихтэй дахин ашиглах боломжгүй бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасган дахин ашиглах,дахин боловсруулах замаар байгаль орчны болон баялагийн менежментээ тасралтгүй сайжруулдаг байхыг хүсэж байна.

Гамшгийн бэлэн байдал

Давагдашгүй хүчин зүйл, байгалийн гамшгийн үе, урьдчилан таамаглах боломжгүй үйл явдал, нийтийг хамарсан баяр наадмын үед ажилчид, үйл ажиллагаа, хангамжийн сүлжээнийхээ аюулгүй байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө бүхий нийлүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг.

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Одоогийн болон ирээдүйн шинэ ханган нийлүүлэгчид бэлтгэн нийлүүлэх боломжит бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг order@maxroup.mn хаягаар бидэнд мэдэгдсэнээр бид харилцагчийн мэдээлэлийн санд бүртгэж цаашид ижил төрлийн бараа материал үйлчилгээний захиалгын үнийн саналыг цахим хэлбэрээр авна /Үнийн санал авснаар бараа үйлчилгээг заавал авах үүрэг хүлээхгүй/. Бид Худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах аливаа шийдвэрийг худалдан авалтын систем ашиглан гаргадаг бөгөөд нэг ба түүнээс дээш хамтран ажиллахдаа ямар нэгэн алдаа дутагдал гаргаагүй, мөн өрсөлдөхүйц үнэ боломжит нөхцөлийг санал болгосон бол урт хугацааны хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж болно.

АРВАН ХОЁР. ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧИДТЭЙ АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

Макс Группийн амжилтанд нийлүүлэгчид нь стратегийн ач холбогдолтой байдаг. Шударга, өрсөлдөөнт зах зээлийг бий болгохын тулд бүх боломжит нийлүүлэгчдийг ижил шалгуураар дүгнэж, сонголт хийнэ.Макс Групп нь бүх нийлүүлэгчдэд дор дурдсан ерөнхий шаардлагыг тавина. Үүнд:

 • 2-оос доошгүй жил тогтвортой байнгын үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • Мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчинтэй байх
 • Санхүүгийн чадвар чадамжтай байх
 • Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа хангасан байх
 • Бараа бүтээгдэхүүний шууд үйлдвэрлэгч буюу эсхүл албан ёсны эрх бүхий төлөөлөгч /дистрибютер-ийн аль нь болох
 • Бараа нийлүүлэх албан ёсны дистрибютор борлуулах эрх бүхий байх
 • Ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авсан байх
 • Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн болон биелүүлээгүй гэсэн зөрчилгүй байх
 • Бараа ажил үйлчилгээндээ чанарын баталгаа гаргах
 • Борлуулалтын дараах үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай байх
 • Макс Группээс тавих шаардлага нөхцлүүдийн дагуу нийлүүлэлт хийх
 • Үйл ажиллагаа бүтээмжийг дээшлүүлэх болон эрчим хүч хэмнэх
 • Нийт зардлыг багасгах
 • Байгаль орчинд хор хохиролгүй хүний эрхийг дээдэлсэн байх
 • Нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох
 • Тогтвортой хангамж нийлүүлэлтийг бий болгох