Макс шил, цонхны үйлдвэр

Монголын шилэн хийцийн хэрэглээг 100% хангах хүчин чадалтай Макс Шил ХХК үйлдвэр байгуулагдав.