Макс Агро

4 улирлын турш үр шимээ өгөх Макс Агро Эрчимжсэн мал аж ахуйн цогцолбор Фермийг байгуулав.