БИДЭНТЭЙ НЭГДСЭНЭЭР ТАНЬД САНАЛ БОЛГОХ БОЛОМЖУУД

КАРЪЕРЫН БОЛОМЖ

 • Өргөн цар хүрээтэй олон өөр чиглэлийн бизнесст ажиллаж өөрийгөө сорих хөгжүүлэх
 • Олон улсын нэр хүндтэй брэндүүдийн туршлагаас суралцах
 • Ажил албан тушаалын хувьд өсөж хөгжих

ХАМТАТГАХ БОЛОМЖ

 • Дүрэлзсэн хүсэл эрмэлзэлтэй
 • Ёс зүйг эрхэмлэсэн
 • Эерэг зөв хандлагатай
 • Эвтэй хамт олонтой гар нийлж илүү сайхан Монголын төлөө илүү ихийг хийж бүтээх

ХАМТ ОЛОН-ЭЕРЭГ СОЁЛ

 • Ажилтнуудаа сонсож
 • Сэтгэл ханамжийн судалгаа хийж
 • Сайжруулалтыг байнга хийж байдаг
 • Эрүүл амар амгалан өрнө дорныг уламжлал шинэчлэлийг хослуулсан соёл

ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ БА НЭМЭЛТ БОЛОМЖ

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн жишиг түүнээс давсан цалин хөлс
 • Гүйцэтгэл үр дүнгээс хамаарсан сар улирал жилийн урамшуулал
 • Хөнгөлөлт хангамж тэтгэмж зээл тэтгэлэг орон байрны дэмжлэг зуслан талархлын хадгаламж зэрэг ажилтан түүний гэр бүлд чиглэсэн нэмэлт боломжууд

СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ

 • Сургалт хөгжлийн цогц бодлогод хамрагдаж өөрийгөө хувь хүний хувьд болон ажил мэргэжлийн хувьд тасралтгүй хөгжүүлэх
 • Коучинг менторингийн тусгай хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж өсөж хөгжих
 • Мэргэшсэн чадварлаг бүтээмжтэй удирдлага хамт олноосоо суралцах боломж

АЖИЛ АМЬДРАЛЫН ТЭНЦВЭР

 • Макс Группийн ажилтан үнэ цэнэтэй ажилтан байхаас гадна үнэ цэнэтэй гэр бүлийн гишүүн үнэ цэнэтэй иргэн байна
 • Биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг дэмжсэн төрөл бүрийн идэвхижүүлэлтийн хөтөлбөрт хамрагдах
 • Ажилтны гэр бүл хүүхдэд хандсан хөтөлбөр сургалт үйл ажиллагаанд хамрагдах
 • Спортын явган аяллын мэдлэг хуваалцах гэх мэт төрөл бүрийн клубт хамрагдах
 • Олон нийтэд чиглэсэн сайн үйлсийн аянд оролцож бусдад хэрэгтэй зүйл хийх

ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИН

 • Макс Группийн ажилтан эрүүл эрч хүчтэй ажилтан байна
 • Эрүүл аюулгүйн стандарт хангасан орчин нөхцөлд ажиллах
 • Шинэлэг тав тухтай оффист ажиллах
 • Эрүүл мэнд эрсдэлтэй ажлын гэнэтийн ослын даатгалд хамрагдах