АРЖ КАПИТАЛ ХХК

Арж Капитал ХХК нь 2004 оноос хойш Монгол Улсын зам барилгын салбарт өөрсдийн хувь нэмрээ бүтээлчээр оруулан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд, Олон Улсын байгууллага болон засгийн газрын төслүүд болох нийт 300 гаруй км урт хатуу хучилттай болон хайрган зам, 403 м урт төмөр бетон гүүрийн ажлыг барьж, гүйцэтгээд байна.