It Engineer

Компани
Макс tower
Алба/Нэгж
IT
Ажлын байр
IT
Анкет хүлээн авах огноо
2018-11-12
Анкет дуусах огноо
2018-12-10
  • Группийн толгой компанийн санхүүгийн стратеги боловсруулах
  • Компанийн ажлын капиталын удирдлагыг хэрэгжүүлэх
  • Санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийг хянах
  • Санхүүгийн бүрэн шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, төлөвлөлт хийх
  • Санхүүжилтийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, дүгнэлтийг боловсруулах
  • Санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
  • Анализ, дүн шинжилгээ хийх, албан баримт бичиг боловсруулах чадвартай
  • MS, Excel-ийн ахисан түвшний мэдлэг, ур чадвартай
  • Бүтээлч хандлагатай, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй