УДИРДЛАГУУД

Д.Ганбаатар

Макс Группийн Ерөнхийлөгч

Д.Цэрэнжигмэд

Макс Группийн Ерөнхий Захирал

Ц.Соёл-Эрдэнэ

Стратеги, хамтын ажиллагааны газрын захирал

Д.Тунгалаг

Санхүү, хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал

С.Сүхболд

Маркетинг, борлуулалтын удирдлагын газрын захирал

Д.Эрдэнэчимэг

Үйл ажиллагааны газрын захирал

М.Мандхай

Сүү ХК Гүйцэтгэх захирал

Ч.Батбаяр

Макс Рөүд ХХК Гүйцэтгэх захирал

С.Хонгорзул

Макс хүнс ХХК Гүйцэтгэх захирал

Даваа-очир

Марко Поло ХХК Гүйцэтгэх захирал

Байк Жеонг Мин

Макс ложинг ХХК Гүйцэтгэх захирал

Н.Отгонбөгж

Макс центр ХХК Гүйцэтгэх захирал

Т.Түмэн-Өлзий

Макс өргөө ХХК Гүйцэтгэх захирал

Д.Баярмаа

Макс лайн ХХК Гүйцэтгэх захирал

Б.Ганзориг

Макс эксим ХХК Гүйцэтгэх захирал

Франк Прасмо

Макс Хотелс ХХК Ерөнхий менежер

Ц.Идэрболд

Макс шил ХХК Гүйцэтгэх захирал

Д.Гантөмөр

Топ бүлэг ХХК Гүйцэтгэх захирал

Д.Энхболд

Бүрэн бургалтай ХХК Гүйцэтгэх захирал

Д.Нямлхаажав

Макс Группийн Хүний нөөцийн албаны дарга

Ч.Алтангэрэл

Макс Группийн Мэдээллийн технологийн албаны дарга

П.Уянга

Макс Группийн Худалдан авалт хангамжийн албаны дарга

Н.Оюунтуяа

Макс Группийн Дотоод аудитын албаны дарга

Д.Нэрэнцогт

Макс Импэкс ХХК Хууль, эрхзүйн албаны дарга

Ц.Баярсайхан

Макс Импэкс ХХК Бүртгэл, санхүүгийн хяналтын албаны дарга

Я.Бат-Амгалан

Макс Импэкс ХХК Борлуулалтын удирдлагын албаны дарга